Grupul de lucru pentru examinarea terenul sportiv adiacent Liceului Teoretic Dacia!

     Grupul de lucru, constituit din Vicepretorul sectorului Ciocana, Inna Gusarenco - Kalinici, consilierul municipal Silvia Grigore, reprezentanți ai Direcției Generale Educatie,Tineret și Sport, Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare a Primării municipiului Chișinău, administrația IPLT „ Dacia”, astăzi, a examinat starea de lucruri la terenul sportiv adiacent Liceului Teoretic „Dacia”.

     Menţionăm că, la 15.07.2011, prin Hotărârea irevocabilă a Curții de Apel Economice a Republicii Moldova, între Consiliul municipal Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău și SC „Acvaten & CO” SRL, a fost încheiat contractul de arendă a terenului sportiv cu suprafața de 1,8992 ha, din str. Petru Zadnipru,16/4.

     Actualmente, starea terenului este dezastruoasă, iar Arendașul nu întreprinde careva acțiuni în utilizarea obiectului conform destinației.

     Posibilitatea practicării sportului pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv elevii instituției este primordială pentru Administrația Publică Locală.