Funcționarii publici debutanți au depus jurământul

     În temeiul articolului 32 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04.07.2008, astăzi, 20 mai 2021, în cadrul unei ceremonii festive doi funcţionari publici debutanți ai Preturii sectorului Ciocana au depus jurământul de credință al funcționarului public în fața simbolurilor de stat, conducerii preturii și a colegilor de serviciu.

     Daniela Plămădeală și Alisa Țîgulschi au fost confirmate în funcțiile publice, jurând să respecte Constituția Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute cu o manieră obiectivă și imparțială legile țării, să îndeplinească în mod conștiincios obligațiile ce le revin în exercitarea funcției publice și să respecte normele de conduită profesională.

     Cu acest prilej deosebit dorim tinerilor funcționari publici succese și noi performanțe în realizarea aspirațiilor profesionale, misiunea cea mai importantă fiind servirea interesului cetățeanului Republicii Moldova!