Formule moderne de protecție a sănătății femeilor angajate în câmpul muncii în perioada pandemiei

    Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă un ansamblu de activități de ordin social-economic, organizatoric, profilactic-curativ având ca scop crearea și asigurarea celor mai bune condiții pentru o muncă înalt productivă, apărarea vieții, sănătății, integrității fizice și psihice a lucrătorilor.

    „Formule moderne de protecție a sănătății femeilor angajate în câmpul muncii în perioada pandemiei” – acesta a fost genericul lecției oferite de către Compania farmaceutică „Bayer” și SRL „ProcurierMedia” pentru angajatele preturii și a subdiviziunilor.

      Medicul specialist în domeniul sănătății femeii din cadrul AMT Ciocana, dna Ina TOCARCIUC, a vorbit despre calitatea vieţii şi starea de sănătate a femeilor angajate în cămpul muncii, care depinde în mare măsură de gradul de informare al populaţiei, de cunoaşterea metodelor de profilaxie a bolilor, recunoaşterea simptomelor, metodelor de prevenire şi alternativelor de tratament. Sănătatea femeii este importantă și în timp de pandemie.

     O atenţie deosebită a acordat perfecţionării continue a calităţii serviciilor medicale prestate, inclusiv prin implementarea tehnologiilor medicale noi, costeficiente.

   Angajatele au primit informații utile pentru protejarea sănătății, au adresat înterebări specialistului.

       Pretura sectorului Ciocana va desfășura în continuare lecții tematice eficiente pentru angajați și funcționari din serviciile publice din sector în scopul promovării, respectării modului sănătos de viață.