Floriile ne-au adus frumusețea şi sfințenia cântecului pascal

Duminica Floriilor ne-a adus frumuseţea şi sfinţenia cântecului pascal, pregătindu-ne astfel sufletele pentru întâmpinarea Învierii Domnului, cea mai aşteptată şi slăvită sărbătoare a creştinătăţii. Festivalul cântecului pascal “Pentru Tine, Doamne!“ ediţia a IV-a, care s-a desfăşurat în sectorul Ciocana al Capitalei, şi-a atins în modul cel mai minunat scopul: promovarea valorilor creştine.

Evenimentul a avut loc la Biserica „Naştera Maicii Domnului“ şi a fost onorată cu prezenţa pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ŞCOLNIC care, alături de părintele-paroh, protoiereul mitrofor Gheorghe COJOCARU, au inaugurat evenimentul.

În mesajul său, pretorul, Sinilga ŞCOLNIC a adresat sincere felicitări tuturor celor prezenţi cu ocazia sărbătorii, mulţumind gazdei pentru acest parteneriat frumos, iar audienţa a apreciat prestaţia înaltă a colectivelor artistice din sector:

          1. Corul bisericesc

          2. Micuţii de la grădiniţa de copii  nr.128 „Căsuţa din poveste”.

          3. „ MIRONOSIȚELE” Gimnaziului nr.74 „ Viorel Găină”

          4. Colectivul folcloric „MĂRUȚ-MĂRGĂRITAR” de la  Liceului Teoretic ”Ginta Latină”, conducător artistic Romela OSOIANU-ROȘCA. 

          5. Colectivul Liceului Teoretic „Orizont”, conducător artistic Iulia OSOIANU

          6. Ansamblul  folcloric „DORULEȚ”, Centrul de Creație a Copiilor

„GHIOCEL”conducător  artistic  Snejana FRIJA.

          7. Colectivul „CICOARE”, Liceul Teoretic „ Constantin Negruzzi”,

 conducător artistic Andrei VINTILĂ.

          8. Colectivul Centrului Comunitar „CONVORBITORUL”.

          9.Ansamblul folcloric ”FOIȘOR” de la Liceul Teoretic cu Profil de Arte

„Mihail Berezovschi”, conducător artistic Ada GUȚU-GÎSCĂ.

           10.Colectivul Centrului Comunitar „SPERANȚA”, conducător artistic –

Lilia CACEROVSCHI.

           11.Ansamblul folcloric „LĂSTĂRAȘII” de la Liceul Teoretic

„Gheorghe Ghimpu”, com.Colonița, conducător artistic  Mihai BURCIU.

          12. Colectivul școlii primare nr.12 „ ANATOL POPOVICI”.

„Vă dorim tuturor şi ne dorim: să sporim în credinţă şi în sfinţenie, în bucurie și fapte bune, spre slava lui Dumnezeu și folosul Bisericii Ortodoxe dreptmăritoare”, a spus pretorul sectorului Ciocana.

Participanţii au fost menţionaţi cu diplome şi dulciuri din partea admimnistraţiei preturii, iar din partea bisericii - premii băneşti şi colaci.

A culminat festivitatea, precum e tradiţia creştină, cu o agapă frăţească.