Fenomenul comerțului stradal a luat amploare!

   În societatea noastră modernă, când practic totul este digitalizat, ne confruntăm la nivelul întregii țări cu fenomenul comerțului stradal.

   În sectorul Ciocana comerțul stradal neautorizat creează disconfort cetățenilor prin amplasarea haotică și dezorganizată a acestuia. Locuitorii sectorului, cât și unii agenți economici, se confruntă cu aspectul inestetic al comerțului stradal, murdăria lăsată de comercianți și faptul că aceștia blochează circulația pe trotuare.

   De combaterea, documentarea și contracararea comerțului ilicit în sectorul Ciocana sunt responsabili angajații Secției agenți constatatori în strânsă colaborare cu Inspectoratul de Poliție Ciocana. Drept urmare, locațiile ce sunt monitorizate în permanență sunt pe străzile Petru Zadnipru 2, Igor Vieru 6/3, Ion Dumeniuk 12, Ginta Latină 12/12, bd. Mircea cel Bătrân 2.

Zilnic, agenții constatatori întreprind măsuri de combatere a comerțului ilicit. Subsidiar menționăm, că în secție activează numai doi angajați din cinci, conform organigramei. Deși ei au grijă să mențină nivelul ridicat  de combatere și documentare a comerțului stradal neautorizat, măsurile întreprinse până acum sunt pe termen scurt, ceea ce condiționează reapariția problemei.

   Efectele ce sunt generate der comerțul stradal neautorizat sunt:

  • - neasigurarea securității consumatorilor, în condițiile în care produsele comercializate nu dețin acte de proveniență și certificate de testare a calității acestora;
  • - afectarea concurenței loiale în raport cu acei comercianți, care se conformează
  • rigorilor normative;
  • - aglomerarea străzilor orașului și crearea unor impedimente pentru circulația liberă a autovehiculelor și a pietonilor;
  • - nevalorificarea potențialelor surse de venit în bugetul municipal;
  • - impulsionarea agenților economici de a activa în afara cadrului legal;
  • - evaziunea fiscală;
  • - crearea unui aspect negativ a imaginii arhitectorale ale orașului;
  • - deteriorarea spațiilor verzi, trotuarelor;
  • - destabilizarea ordinii publice și sanitare a urbei.

    Pretura sectorului Ciocana, în acest context îndeamnă locuitorii sectorului Ciocana să fie atenți și să manifeste o atitudine precaută, atunci când aleg și procură produsele alimentare. Procurați produse alimentare numai în locuri autorizate, unde produsele sunt recepționate în baza documentelor, ce le confirmă calitatea și siguranța, condițiile de păstrare și transportare a acestora, asigurându-vă, ca agenţii economici dispun de echipamente şi condiţii specifice genului de comerţ.