Fără ideal nu există activitate, iar fără activitate nu există viață (Vissarion Belinsky)

   La data de 20 februarie 2024, Sinilga ȘCOLNIC, Pretorul sectorului Ciocana a convocat ședința operativă, cu participarea tuturor subdiviziunilor din cadrul Preturii și a serviciilor municipale din sector.

   Ședința s-a desfășurat prin intermediul platformei de conferințe ZOOM.

   Ordinea de zi a ședinței:

  1. Raport cu privire la organizarea activității culturale și sociale din sector, în perioada 12 - 18 februiarie 2024. Raportor: Radu NICHIFOR,  vicepretor.

  2. Raport cu privire la activitățile de salubrizare din sector executate și planificarea activităților pentru săptămână curentă. Raportori;

   - Ion RACOVIȚĂ,  vicepretor,  Eduard STOICA,  administrator interimar Î.M.S.L. Ciocana;

   - Emilia BRAGA, șefă de sector Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi;

   - Lucia MAXIM,  șefă,  Secția locativ-comunală.

  3. Recepționarea și evidența corespondenței în platforma e-Management pe parcursul anului 2023.

   Raportor: Irina NUNU, șefă,  Serviciul audiență și secretariat.