Evaluarea zilnică a situației din sector la capitolul salubrizării

         La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, angajații Preturii sectorului Ciocana, evaluează zilnic situația din sector cu privire la salubrizarea străzilor, aleilor, trecerilor de pietoni, stațiilor și locurilor publice. De asemenea, agenții economici, gestionarii fondului locativ, sunt atenționați la curățarea teritoriului adiacent edificiilor pe care le dețin de la frunziș, gunoi și vegetație. Totodată străzile, locurile ce necesită a fi salubrizate sunt luate la control de către serviciile specializate din sector.

        Pretura sectorului Ciocana, ÎNDEAMNĂ gestionarii fondului locativ, agenții economici și locuitorii din sector șă-și salubrizeze spațiile adiacente blocurilor de locuit și casele particulare.

Notă:  În baza art.181 al Codului Contravențional al Republicii Moldova ”Încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale” se sancționează cu amendă de la 18 la 36 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 60 la 180 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

        La moment continuă salubrizarea și evacuarea vegetației din str.Otovasca nr.27 și str.Vadu lui Vodă nr.100.