Evaluarea pregătirii instituțiilor de învățământ către începutul anului școlar.

În perioada 28 - 29 august, și-a desfășurat activitatea Comisia cu privire la evaluarea nivelului de pregătire a instituțiilor de învățământ general pentru anul de studii 2019-2020. În acest context, Dorian Istratii, vicepretor al sectorului Ciocana și membrii comisiei au vizitat toate 21 de școli și licee din sectorul Ciocana.

În cadrul Comisiei s-au făcut evaluări, s-a discutat problemele ce țin de pregătirea pentru noul an școlar și s-a analizat soluționarea lor.

Pretura sectorului Ciocana va conlucra cu Direcția Educație Tineret și Sport din sectorul Ciocana, pentru soluționarea dificultăților cu care se confruntă instituțiile de învățământ din sector. Cu certitudine putem concluziona că instituțiile de învățământ general sunt pregătite pentru noul an școlar.