Evacuarea pavilioanelor din bd. Mircea cel Bătrân 2

În temeiul dispoziției Primarului general al municipiului Chișinău nr. 342-d din 13 mai 2015, la indicația pretorului sectorului Ciocana, doamna Sinilga ȘCOLNIC, astăzi, 07.08.2020, au fost evacuate pavilioanele din bd. Mircea cel Bătrân 2, gestionate de către Î.I. „Ion Cuceinic” și S.R.L.„Iosilin”,  ca urmare a expirării termenului de valabilitate a contractelor funciare și a Hotărârii Judecătoriei  Chișinău, care a respins cererea privind anularea  dispoziției în cauză ca fiind nefondată.

Inspectoratul de Poliție Ciocana a asigurat respectarea ordinii publice pe parcursul desfășurării lucrărilor de demontare și evacuare a pavilioanelor.