Evacuarea gheretelor din data de 12.06.2020

În sectorul Ciocana, astăzi, 12.06.2020, în temeiul dispoziției Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, nr.01-5/60 din 29.05.2020,  s-au demontat și evacuat benevol două garaje metalice din str. Mihail Sadoveanu, nr.6 şi o gheretă din str. Meşterul Manole, nr.1 în urma prezentări avizului de către reprezentanții Preturii.

Lucrările de demolare/evacuare au fost executate de către proprietarul garajelor metalice şi gheretei.

Demolarea și evacuarea va continua și pe alte străzi din sector.