Evacuarea gheretelor din data de 10.12.2019

         La solicitarea Primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban și în temeiul dispoziției Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, nr.01-10/90 din 05 decembrie 2019, se efectuează lucrări de demolare a fundamentelor din beton și evacuarea gheretelor la care actele permisive au expirat și nu activează.

         Lucrările de demolare/evacuare au fost executate pe adresele str.Maria Dragan nr.12, str.Vasile Vărzaru nr.3, str.Vadul lui Vodă nr.72 și bd.Mircea cel Bătrân nr.6 de către Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Ciocana care au evacuat fundațiile și gunoiul rămas după gheretele evacuate și au restabilit spațiul public. De asemenea a fost evacuată benevol de către proprietar ghereta din str.Maria Dragan nr.12.

         Menționăm că lucrările de evacuare și demolare a gheretelor și fundațiilor continuă în sector.