Elaborarea proiectului de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân

       Primăria municipiului Chișinău informează că Direcția generală transport public și căi de comunicație planifică elaborarea proiectului de execuție pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân, până la strada Bucovina, sectorul Ciocana.

      De asemenea, proiectul prevede prelungirea construcției liniei de troleibuze, pe tronsonul cuprins între str. Profesor Ion Dumeniuk și str. Bucovina.

      Totodată pentru dezvoltarea zonei, la etapa elaborării proiectului de execuție, va fi prevăzut spațiul tehnic subteran, pentru pozarea liniilor magistrale de comunicații și utilități, astfel vor fi minimalizate intervențiile ulterioare.

      Pentru elaborarea proiectului de execuție, subdiviziunile municipale de profil vor planifica surse financiare pentru anul 2021.

       Pe parcursul anului 2020 municipalitatea a desfășurat lucrări de modernizare a aleii pietonale din bd. Mircea cel Bătrân pe o lungime de 2,5 km. Aceasta prevede reabilitarea aleii pietonale, amenajarea pistei pentru bicicliști, instalarea iluminatului nocturn decorativ, a mobilierului urban și renovarea spațiilor verzi cu instalarea sistemului automatizat de irigare.