Elaborarea Planului de salubrizare

  La data de 11 ianuarie 2023, Sinilga ȘCOLNIC,  Pretor al sectorului Ciocana, a convocat ședința cu angajații preturii, reprezentanții serviciilor municipale: Î.M.P.S.L. Ciocana, Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”, A.P.L.P. nr. 54/218 și Direcția generală locativ - comunală, cu privire la sistematizarea neconformităților vizând starea favorabilă a condițiilor igienice și sanitare a urbei.

  Drept urmare, au fost elaborate: Planul de salubrizare pentru anul curent și harta sanitară a sectorului, propuse spre aprobare Pretorului sectorului Ciocana și Direcției generale locativ - comunale.