Efectuarea salubrizării de către întreprinderile din sectorul Ciocana

       La solicitarea Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, în cadrul companiei de curățenie, întreprinderile amplasate în sector : S.A „Fabrica de Sticlă”, S.A. „Termoelectrica”, S.A. „Apă Canal Chișinău” au salubrizat și evacuat gunoiul și vegetația acumulată de pe terenurile adiacente edificiilor, construcțiilor inginerești pe care le dețin.  

       ATENȚIONĂM, proprietarii imobilelor, agenții economici la salubrizarea și menținerea teritoriilor adiacente într-o stare sanitară adecvată.