Donare voluntară a sângelui

   Potrivit dispoziției Pretorului sectorului Ciocana nr. 01-5/42 din 23 martie 2022 ,,Cu privire la organizarea şi desfășurarea Zilei de donare a sângelui în sectorul Ciocana’’, la data de 25 martie 2022, între orele 08:00-14:00 va avea loc donare voluntară a sângelui.

    Toți doritorii sunt așteptați la punctul de colectare a sângelui, amplasat în incita Preturii sectorului Ciocana, bd. Mircea cel Bătrân 4/3, pentru a participa la donare voluntară de sânge.

   Totodată, fiecare persoană urmează să dețină buletinul de identitate sau alt document, unde este indicat codul personal și fotografia.