Dezvoltarea şi consolidarea relațiilor de colaborare şi parteneriat

În scopul dezvoltării şi consolidării relaţiilor de colaborare şi parteneriat,  la solicitarea Pretorului sectorului Ciocana,Sinilga ŞCOLNIC,  pe data de 30 mai, în incinta Preturii, s-a desfăşurat o întrunire a conducătorilor Instituţiilor de Educaţie Timpurie din sector, reprezentanţilor Direcţiei generale educaţie, tineret şi sport, Direcţiei educaţie tineret şi sport Ciocana şi a Preturii.

În cadrul unui dialog constructiv au fost abordate problemele vizând, alimentaţia copiilor, gestionarea instituţiilor şi a teritoriilor adiacente acestora. Managerii instituţiilor au menţionat contribuţia Preturii sectorului Ciocana la dezvoltarea sectorului şi deschiderea în vederea implementării proiectelor  educaţionale şi  soluţionării problemelor menţionate în comun.