Dezbateri publice

          Pretura sectorului Ciocana, la data de 19.11.2019 la ora 10.00, a organizat consultări publice în conformitate cu Dispoziția Primarului general interimar al municipiului Chișinău nr.751-d din 21.10.2019 „Cu privire la organizarea consultărilor publice a proiectului „Planul Urbanistic Zonal privind valorificarea terenului cu nr. cadastral 0100312.009, din str. Ginta Latină, 16”.

          În cadrul consultărilor publice, a fost prezentată schița de proiect privind construcția și amenajarea unui complex rezidențial cu centru comercial pe str. Ginta Latină, 16. La dezbaterile publice au participat reprezentanți ai societății civile, locatarii blocurilor din preajmă - 69 persoane.