Deszăpezirea și salubrizarea sectorului de către serviciile municipale din datat de 07.02.2020

       Astăzi au fost efectuate lucrări de deszăpezire și salubrizare. Pretura sectorului Ciocana la indicațiile Primarului general, Ion CEBAN și cu coordonarea și monitorizarea lucrărilor în teritoriu de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, împreună cu serviciile specializate:  Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, Asociația de Proprietari de Locuințe Privatizate 54/218, ÎM pentru Servcii Comunale Ciocana și ÎM Regia „Exdrupo”, începând cu ora 03:00, au intervenit pe trotuare si drumurile de acces din sector.

         APLP-54/218  cu 16 muncitori au curățat și împrăștiat material antiderapant (nisip 800 kg, sare 400 kg)  - la stațiile de  așteptare a pasagerilor,  trecerile de pietoni, treptele, căile de acces spre platourile de acumulare a gunoiului menajer.   

          Î.M. Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi  au degajat scuarurile, aleile și în parcurile sectorului. De asemenea, autospeciala HACO a fot implicată la presărarea materialului antiderapant (sare 1 tonă) pe trotuarele străzilor centrale.Gestionarii fondului locativ au presărat nisip/sare în preajma blocurilor de locuit. Totodată a fost deszăpezite căile de acces și teritoriul adiacent instituțiilor de învățământ și educație timpurie.