Desfășurarea lucrărilor de demontare și evacuare, a elementelor clădirii avariate din str.Uzinelor, 9 colț cu Podul Înalt

     Colaboratorii Preturii sectorului Ciocana monitorizează desfășurarea lucrărilor de demontare și evacuare,  a elementelor clădirii avariate: scării metalice, geamurilor cu sticle stricate, tencuielii și dalelor laterale de pe fațadă,  din str. Uzinelor, 9  colț cu Podul Înalt, efectuate de către Î.C.C.A „Angrocoop a Moldcoop”. După finisarea lucrărilor menționate, agentul economic va strămuta gardul și salubriza zona adiacentă.

      Măsurile întreprinse contribuie la înlăturarea pericolului și are ca scop deschiderea tronsonului din str. Podul Înalt cu intersecție str. Uzinelor.