Desfășurarea concursului pentru funcția vacantă

   În temeiul Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, astăzi, în cadrul Preturii sectorului Ciocana s-a desfășurat proba scrisă a concursului pentru suplinirea funcției publice vacante de specialist superior, Secția asistență juridică.