Depunerea jurământului funcționarului public

    Astăzi, 11 februarie 2021, urmare a promovării perioadei de probă de șase luni a funcţionarilor publici debutanţi, au fost confirmați în funcția publică Victor ȚÎMBALIUC, specialist superior, Secția urbanism și arhitectură, și Angela CORJAN, specialist principal, Secția asistență juridică din cadrul Preturii sectorului Ciocana, care au depus jurământul de credinţă în fața simbolurilor de stat, conducerii preturii și colegilor de serviciu, în temeiul articolului 32 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04.07.2008.

    Aceștea au jurat să respecte Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinească în mod conştiincios obligaţiile ce îi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respecte normele de conduită profesională.

   Cu această ocazie deosebită, doamna Sinilga ȘCOLNIC, Pretorul sectorului Ciocana, le-a dorit mari succese și noi performanțe în realizarea aspirațiilor profesionale, întrucât funcționarii publici au o misiune foarte importantă – să servească interesul cetățeanului Republicii Moldova!