Demontarea și evacuarea foișoarelor

Astăzi, în conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC,  nr.01-10/28 din 12 aprilie 2019 „Cu privire la demontarea și evacuarea foișoarelor din Pădurea Parc-Rîșcani”, au demarat lucrările de demontare, evacuare a zece foișoare amplasate ilegal pe terenul public al municipiului Chișinău, str.Nicole Dimo nr.32, de către S.R.L. „D & DR GRUP”.

Aceste acțiuni a fost întreprinse pentru stoparea distrugerii și poluării zonei verzi a orașului, neadmiterea tulburării liniștii publice în perioada nocturnă.