Demontarea fundațiilor din data de 27.03.2020

      În temeiul dispoziției Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, nr.01-5/36 din 23.03.2020, continuă lucrările de demolare și evacuare a fundamentelor din beton rămase în urma evacuărilor gheretelor la care actele permisive au expirat și nu activează.

      Astăzi, 27.03.2020, au fost demolate și evacuate trei fundamente din str. Alecu Russo nr.55 și două fundamente din str.Ginta Latină nr.1/2, nr.11. Lucrările de demolare/evacuare au fost executate de către Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Ciocana care au evacuat fundațiile și gunoiul rămas după gheretele evacuate și au restabilit spațiul public.

    Menționăm că lucrările de evacuare și demolare a gheretelor și fundațiilor continuă în sector.