Demontarea fundațiilor din data de 16.12.2019

La solicitarea Primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban și în temeiul dispoziției Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga Școlnic, nr.01-10/90 din 05 decembrie 2019, se efectuează lucrări de demolare și evacuare a fundamentelor din beton în urma evacuării gheretelor la care actele permisive au expirat și nu activează.

Lucrările de demolare/evacuare au fost executate de către Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative Ciocana care au evacuat fundațiile și gunoiul rămas după gheretele evacuate și au restabilit spațiul public.

Menționăm că lucrările de evacuare și demolare a gheretelor și fundațiilor continuă în sector.