Deconectări de la sistemul Energetic Unic

Stimați consumatori!

   Pretura sectorului Ciocana informează că, în contextul obiectivului strategic de diversificare a surselor de energie electrică pentru consumatorii din Republica Moldova și Acordului cu privire la condițiile de conectare a sistemelor energetice ale Ucrainei și Republicii Moldova la Sistemul Energetic ENTSO-E al Europei Continentale, în perioada 24-26 februarie curent, sistemul energetic național al Ucrainei, secondat de cel al Republicii Moldova, care sunt interdependente, se vor deconecta de la Zona sincronă a Sistemului Energetic Unit al CSI.

    Aceste acțiuni sunt parte a unui test tehnic de operare în regim de izolare completă derulat între operatorii de transport a sistemelor energetice din Ucraina și Republica Moldova în vederea sincronizării, de anul viitor, cu sistemele energetice din Europa de Vest.

    Astfel, operatorul de transport Î.S. „Moldelectrica” S.A., instituția responsabilă de aceste activități, a anunțat operatorii de distribuție din țara noastră că pe durata funcționării în regim izolat, sunt posibile devieri de scurtă durată ale frecvenței și a tensiunii, dar și alte abateri, inclusiv avalanșe de frecvențe, etc.

    În scopul minimizării riscurilor de producere a unor avarii de sistem, ICS „Premier Energy Distribution” S.A. a întreprins acțiuni preventive de verificare a funcționării sistemelor de automatică antiaccident, iar personalul operativ este pregătit pentru intervenții operative în situații de avarie.

     În acest context, solicităm să luați act de această informație și vă recomandăm în cazul în care dispuneți de surse alternative de alimentare cu energie electrică să vă asigurați că acestea sunt funcționale și că vor putea fi utilizate în cazul producerii unor întreruperi neprogramate sau să vă asigurați că eventualele întreruperi ale energiei electrice nu vor cauza careva prejudicii sau afectarea vieții şi sănătății angajaților.

    Rugăm să manifestați înțelegere în cazul unor posibile întreruperi neprogramate, asigurându-vă că vor fi depuse toate eforturile pentru menținerea alimentării continue cu energie electrică.

     Pentru informaţii suplimentare Vă puteţi adresa la:

     ÎCS „Premier Energy Distribution” SA       tel.: +37322431111

     OT24@premierenergy.md

     mun. Chișinău, str. A. Doga 4, MD-2024    fax: +37322431675

     www.premierenergydistribution.md