Declarația de răspundere managerială

        În baza rezultatelor autoevaluării și raportării sistemului de control intern managerial, în temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, aduce la cunoștință publică Declarația de răspundere managerială pe care o puteți accesa aici.
        Această Declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă și completă a sistemului de control intern managerial al entității, emisă prin asumarea răspunderii manageriale.