Continuă evacuarea gheretelor

Astăzi, în conformitate cu dispoziția Pretorului sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC, au demarat lucrări de demontare, evacuare și transportare a unităților de comerț (gherete) amplasate pe terenul public al municipiului Chișinău din str.Petru Zadnipru nr.9 colț cu bd.Mircea cel Bătrîn, bd.Mircea cel Bătrîn nr.1, nr.8/1 și  str.Petru Zadnipru nr.11, care contravin prevederilor Legii „Privind controlul tutunului” nr.278 din 14.12.2007.
ATENȚIONĂM, proprietarii unităților de comerț (gherete) întru conformarea și respectarea rigorilor legislației și deciziilor municipalității în activitatea pe care o desfășoară.