Confirmarea în funcția publică

      Urmare a promovării perioadei de probă de șase luni a funcţionarului public debutant, astăzi, 26 aprilie 2021, a fost confirmată în funcția publică Cristina Fîrfa, specialist superior, Secția social-economică din cadrul Preturii sectorului Ciocana, care a depus jurământul de credinţă în fața simbolurilor de stat, conducerii preturii și colegilor de serviciu, în temeiul articolului 32 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04.07.2008.

   Dumneaei a jurat să respecte Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinească în mod conştiincios obligaţiile ce îi revin în exercitarea funcţiei publice şi să respecte normele de conduită profesională.

    Cu această ocazie deosebită dorim proaspătului funcționar public mari succese și noi performanțe în realizarea aspirațiilor profesionale, misiunea cea mai importantă fiind servirea interesului cetățeanului Republicii Moldova!