Conferința de lansare a proiectului P2GreenEST

     Pretura sectorului Ciocana informează că, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova invită companiile din sectoarele managementul apei și deșeurilor și energie regenerabilă să participe la evenimentul de lansare oficială a Proiectului „Susținerea IMM-urilor sectorului economiei circulare din UE pentru participarea la sistemul achizițiilor publice din țările Parteneriatului Estic - P2GreenEST”, care va avea loc la 26 octombrie 2021, între orele 10:00-13:00.

     Inițiativa este parte componentă a programului Uniunii Europene COSME COS-PROUT-2020-2-03 „Susținerea întreprinderilor Europene pentru participare la achizițiile publice în țările din exteriorul UE” și este implementată de catre CCI a RM în comun cu parteneri din Franța, Spania, România, Ucraina, Armenia în perioada 1 iulie 2021- 31 decembrie 2023.

     Obiectivul proiectului este de a asigura și îmbunătăți accesul companiilor europene inovatoare, active în sectoarele managementului apei, gestiunii deșeurilor și eficienței energetice la procesul achizițiilor publice în țările beneficiare din Europa de Est (Republica Moldova și Ucraina), prin:

-        încurajarea și dezvoltarea unor parteneriate durabile, între clusterele și IMM-urile din UE și cele din Republica Moldova, Ucraina și alte state ale parteneriatului Estic, prin oferirea serviciilor de consultanță pentru crearea consorțiilor între companiile beneficiare și participarea în comun la licitațiile publice organizate în țările Europei de Est,

-        susținerea companiilor din Republica Moldova și Ucraina, active în sectoarele economiei circulare, pentru a introduce tehnologii și practici inovatoare și prietenoase mediului ambiant, prin oferirea unor servicii de tip HELPDESK, organizarea misiunilor economice și întrevederilor bilaterale de afaceri, sesiunilor de informare și instruire, etc.

     Evenimentul va fi organizat de catre CCI a RM în format hibrid și va avea ca invitați oficialități și reprezentanți ai organizațiilor de suport a afacerilor din țările participante la proiect, parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova și Ucrainei, agenți economici din domeniile vizate, alți factori de decizie implicați în sectoarele menționate.

    Doritorii de a participa la eveniment sunt rugați să completeze formularul de înregistrare de la link-ul https://forms.office.com/r/56RS2DrdXF până pe 22 octombrie 2021.

       Detalii referitor la eveniment veți afla din anexa de mai jos sau la numărul de telefon – 022 233286.