Compensarea cheltuielilor la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice persoanelor defavorizate

     Pretura sectorului Ciocana, informează că persoanele defavorizate din municipiul Chișinău, care au beneficiat de compensații în sezonul rece precedent (2019-2020), vor beneficia de aceste compensații în sezonul rece curent (2020-2021), fără a depune cerere la Pretură sau la Asociația de locatari cu condiția corespunderii criteriilor stabilite în Regulamentul privind compensarea cheltuielilor pentru persoanele defavorizate din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice.

     Persoanele social-defavorizate din municipiul Chișinău care nu au beneficiat de compensații în sezonul rece precedent (2019-2020), pot depune cereri-tip privind compensarea cheltuielilor la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resursele energetice pentru sezonul rece 2020-2021.

     Acte necesare: 

- buletinul de identitate (în copie);

- adeverința de naștere a copilului (în copie);

- certificatul despre starea civilă (în copie);

- certificatul privind persoanele înregistrate în locuință, eliberat de către    Agenția Servicii Publice;

- actul care confirmă dreptul de proprietate sau locațiune a imobilului;

- certificatul de șomer pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii, eliberat de către Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru persoanele aflate în căutarea un unui loc de muncă;

- facturile despre plata serviciilor comunale și resurselor energetice pentru ultima lună până la depunerea cererii (în copie);

- avizul de ședere (tradus) pentru ultimele 12 luni precedente de la data depunerii cererii pentru persoanele înscrise în locuință, eliberat de organele abilitate competente;

- declarația membrilor familiei privind acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Condițiile sunt următoarele:

- Beneficiari ai compensaţiilor sunt familiile a căror venituri (pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii) sunt mai mici de 3000 lei / lună pentru fiecare persoană.

- Ca excepție, pot beneficia de compensarea cheltuielilor pentru serviciile comunale și resursele energetice familiile tinere din municipiul Chișinău, al căror venitul global mediu lunar pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii nu va depăși 5000 lei per persoană.

 Persoanele care au în proprietate două sau mai multe locuințe pe teritoriul municipiului Chișinău nu pot beneficia de suport financiar la efectuarea plăților pentru serviciile comunale și resurse energetice.

Cererile-tip pentru acordarea compensaţiei pot fi depuse la Pretură până la încheierea sezonului de încălzire.

Ședința Comisiei privind compensarea cheltuielilor pentru serviciile comunale va avea loc în fiecare zi de miercuri între orele 9.00 – 12.00.

Persoane de contact:

Dorian Istratii, vicepretor, tel. 022 331835

Galina Marta, şef, Secţia social-economică, tel. 022 339377

https://www.chisinau.md/doct.php?l=ro&idc=408&id=32264&t=/Consiliul/Activitatea-Consiliului/Decizii-CMC/Decizia-nr-221-din-22-decembrie-2020-Despre-operarea-de-modificari-in-Decizia-Consiliului-municipal-Chiinau-nr-156-din-22122017-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-compensarea-cheltuielilor-pentru-persoanele-defavorizate-din-municipiul-Chiinau-la-efectuarea-platilor-pentru-serviciile-comunale-i-resursele-energetice