Cantina socială din str. Tudor Vladimirescu 16

       În fiecare lună, persoanele aflate în dificultate, din sectorului Ciocana beneficiază de Serviciul de alimentare cu prânzuri calde și beneficiază de activități de socializare, prevăzut prin decizia Consiliului Municipal Chișinău nr. 5/7 din 24.07.2018 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea (Achiziționarea) Serviciului de alimentare cu prânzuri pentru persoanele socialmente vulnerabile din municipiul Chișinău’’.

     Scopul acestui proiect este dezvoltarea sistemului de protecție socială și asigurarea respectării drepturilor persoanelor vulnerabile prin prevenirea, limitarea sau înlăturarea excluderii sociale a unor persoane, familii sau grupuri.

     Direcția asistență socială Ciocana asigură ca peste 70 de beneficiari, zilnic, să primească gratuit o masă caldă.