Aviz de evacuare a gheretelor abandonate

         Pretura sectorului Ciocana avizează proprietarii gheretelor, amplasate pe str. Ginta Latină nr. 1/2 și nr. 20, abandonate, ca în termen de 3 (trei) zile să întreprindă măsuri de demontare și evacuare benevolă.

         În caz contrar gheretele menționate vor fi evacuate în mod forțat de către serviciile municipale specializate și cheltuielile suportate vor fi puse în seama beneficiurului gheretei.