AVIZ ACCES LIMITAT

Centru multifuncțional Chișinău 3   Vă informează că, Agenția Servicii Publice asigură prestarea serviciilor publice după cum urmează:

Prestarea serviciilor publice și deservirea cetățenilor se efectuează doar în baza programării prealabile (online – asp.gov.md, centrul de apel 14-909, telefon – 022 309 778, 022 309779, 022 309 780, 022 309 781), cu excepția procesului de examinare pentru obținerea permisului de conducere. Deservirea după principiul rândului viu se permite doar în cazuri de necesitate stringentă;

În vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a infecției COVID-19 se interzice intrarea persoanelor în incinta încăperilor Agenției Servicii Publice fără deținerea mijloacelor individuale de protecție (mănuși, mască de protecție);

Accesul solicitanților în incinta subdiviziunilor prestatoare de servicii se va permite în măsura în care este un ghișeu liber.