Audiența cetățenilor în cadrul preturii

  Pretura sectorului Ciocana ține evidența caselor din sectorul particular. În cadrul orelor de audiență locuitorilor li se oferă consultații pe diverse probleme, inclusiv eliberarea certificatelor despre componența familiei, menținerea ordinii sanitare în adiacența gospodăriilor, etc.