ATENŢIONARE

ATENŢIONARE

Pretura sectorului Ciocana atenţionează agenții economici din sector:

- se interzice comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice  în chioşcuri, pavilioane şi în alte puncte de comerţ care nu au spaţiu comercial cu o suprafaţă de cel puţin 20 mp  (art. 30, lit. b) din Legii RM nr.1100 din 30.06.2000 „Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”)

- se interzice comercializarea produselor din tutun şi a produselor conexe în unitățile comerciale cu o suprafaţa mai mică de 20 mp amplasate la o distanţă mai mica de 200 metri de la instituţiile de învățământ şi instituţiile medico-sanitare (art. 25 alin.6. din legea 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului)

Concomitent, menţionăm că activitatea de comerţ poate fi desfăşurată în conformitate cu prevederile  Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerţ în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017.

Începînd cu data de 16 mai anul curent, Grupul de lucru, creat prin dispoziţia pretorului sectorului Ciocana, nr.01-10/37 din 14.05.2019, a început verificarea unităţilor de comerţ din sector referitor la respectarea cadrului legal în vigoare.

 Vă atenţionăm, că în cazul constatării neconformării cerinţelor stabilite vor fi aplicate masurile prevăzute de legislaţia în vigoare.