Atenționare pentru agenţii economici și persoanele fizice care desfășoară activități de antreprenoriat în sector.

ATENŢIONARE

Pretura sectorului Ciocana atenţionează agenţii economici și persoanele fizice care desfășoară activități de antreprenoriat în sector:

Se interzice comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice  în chioşcuri, pavilioane şi în alte puncte de comerţ care nu au spaţiu comercial cu o suprafaţă de cel puţin 20 mp  (art. 30, lit. b) din Legea RM nr.1100 din 30.06.2000 „Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”)

Se interzice comercializarea produselor din tutun şi a produselor conexe în unitățile comerciale cu o suprafaţa mai mică de 20 mp amplasate la o distanţă mai mica de 200 metri de la instituţiile de învățământ şi instituţiile medico-sanitare (art. 25 alin.6. din Legea RM nr. 278 din 14.12.2007 privind controlul tutunului)

Activitatea de comerţ poate fi desfăşurată în conformitate cu prevederile  Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerţ în municipiul Chişinău, aprobat prin decizia CMC nr. 10/2 din 09.10.2017.

Grupul de lucru, creat prin dispoziţia pretorului sectorului Ciocana nr. 01-10/37 din 14.05.2019 efectuează verificarea unităţilor de comerţ din sector referitor la respectarea cadrului legal în vigoare.

 Vă atenţionăm, că în cazul constatării neconformării cerinţelor stabilite vor fi aplicate masurile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Exemplu: Pe data de 21.05.2020,  în cadrul verificărilor unităților de comerț (gherete) din str. Maria Drăgan 12,  s-au constatat băuturi alcoolice. Agentului economic i-a fost întocmit proces-verbal contravențional potrivit art.286, alin. 1) al Codului Contravențional al Republicii Moldova. La expirarea termenului de valabilitate a schemei de amplasare (12.07.2020) unitatea de comerț urmează să fie evacuată.