Atenție lucrări de renovare a rețelelor electrice din data de 11.06.2020

Pretura sectorului Ciocana, informează că în perioada 11 iunie – 20 iulie 2020 personalul delegat al întreprinderii Î.C.S. „ Premier Energy Distribution” S.A., vor efectua lucrări planificate de renovare a LEA-0,4kV PT-78 F1 din str.Colonița, str-la Nicolae Milescu Spătarul, pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor.

Realizarea acestei lucrări este stringent necesară atât din punct de vedere a asigurării securităţii instalaţiei electrice, cât şi pentru mărirea fiabilității de alimentare cu energie electrică a consumatorilor alimentati cu energie electrică de la aceasta instalație.

Pe parcursul executării lucrării de reconstrucţie capitală a IE menţionate, vor avea loc multiple întreruperi programate a sectorului, urmate de realimentări temporare pe toată perioada de executare a lucrărilor.

La apariția oricăror întrebări, adresările respective pot fi depuse prin e-mail: OT24@ufmoldova.com, Oficiul Telefonic : 022-43-11-11, 022-43-12-05, 022-43-16-75.

Î.C.S „Premier Energy Distribution” S.A. roagă să acceptați scuzele pentru eventualele incomodități ce pot fi cauzate de întreruperea temporară în livrarea energiei electrice.