Aprovizionarea cu produse a unităților de comerț ambulant

Având în vedere solicitările agenților economici referitor la aprovizionarea cu produse a unităților de comerț ambulant amplasate în zonele de odihnă a cetățenilor și în vederea asigurării securității pietonilor a fost emisă dispoziția nr. 465-d din 09 august 2021 „Cu privire la aprovizionarea cu produse a unităților de comerț ambulant(gherete), amplasate în zonele de odihnă a cetățenilor (parcuri, scuaruri, grădini publice), care prevede:

          1. Aprovizionarea unităților de comerț ambulant în parcuri, scuaruri, grădini publice și pe teritoriul adiacent aleilor este permisă în intervalul de timp 05:00 – 08:00.

          2. Este interzisă circulația/oprirea mijlocului de transport pe gazon și spațiile/plantațiile verzi.

          3. Se interzice crearea de impedimente pentru libera trecere a pietonilor.

Mai multe detalii vizând aprovizionarea cu produse a unităților de comerț ambulant găsiți a i c i .