Apelul de propuneri pentru granturi mici

     Pretura sectorului Ciocana informează că Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională în Dezvoltare, în colaborare cu Ambasada Republicii Slovaciei la Chișinău, a lansat Apelul de propuneri pentru proiecte mici furnizate partenerilor din Republica Moldova în anul 2021.

     Proiectele trebuie să fie în concordanță cu Strategia pe perioada medie pentru cooperarea internațională în dezvoltare a Republicii Slovaciei 2019 - 2023 și trebuie să se concentreze pe unul sau mai multe dintre obiectivele de dezvoltare durabilă selectate:
1. Educație de calitate (ODD 4);
2. Buna sănătate şi bunăstare (ODD 3);
3. Buna guvernare și constituirea societății civile (ODD 16, 11);
4. Securitatea alimentară și agricultura (ODD 1,2);
5. Infrastructura și utilizarea durabilă a resurselor naturale (ODS 6,7,11,15);
6. Sprijin pentru crearea unui mediu de piață (ODD 8, 9).

(ODD - Obiectivele de dezvoltare durabilă)

Durata proiectului:

Durata fiecărui proiect este de la 6 la maximum 12 luni, începând de la data semnării Acordului între Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională în Dezvoltare și beneficiarul final.

 Bugetul:

Suma maximă a contribuției financiare nerambursabile este de 10 000 EUR per proiect.
Numărul maxim al proiectelor selectate se va realiza limitat de bugetul alocat, care este de 100 000 EUR. După încheierea procesului de selecție, doar subiecții selectați (beneficiarii finali) vor fi contactați cu privire la acordarea sprijinului pentru granturi.

Solicitanţi eligibili:

Cererea de propuneri este deschisă persoanelor juridice înregistrate în Repuvblica Moldova: ONG-uri și autorități locale.

Termenul limită pentru trimiterea propunerilor de proiect a fost stabilit pentru vineri, 05 martie 2021, ora 16:00 (GMT 2).

Toate informațiile importante despre procedurile, precum și anexele obligatorii, le puteţi găsi accesând următorul link:

https://www.mzv.sk/web/kisinov-en/small-grants

Pentru informaţii adiţionale, vă rugăm sa accesaţi linkurile de mai jos:

MEDIUM-TERM STRATEGY FOR DEVELOPMENT COOPERATION OF THE SLOVAK REPUBLIC FOR 2019 – 2023

https://slovakaid.sk/wpcontent/uploads/2021/01/strednodoba_strategia_rozvojovej_spoluprace_eng_2019-2023_644_stran_final.pdf
Agenda 2030

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf (ENG)

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/08/Agenda-2030_RO.pdf (RO)
Principalele obiective ale Agendei 2030 se pot găsi accesând următorul link (RO)

https://cancelaria.gov.md/ro/apc/despre-obiectivele-de-dezvoltare-durabila

În cazul în care veţi avea întrebări sau neclarităţi, puteţi să îmi scrieţi direct la adresa de e-mail: mihai.cebotar@pmc.md