ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

  Autoritatea administrației publice locale, Pretura sectorului Ciocana anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului prevăzute de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru activitatea planificată ,,Amenajarea unei porțiuni din terenul cu nr. cadastral 0100313476, spațiu verde, situat în municipiul Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân, 29/1”.

   Decizia de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu din data de 12.10.2022 şi la pagină web oficială

https://docs.google.com/document/d/19e5NSmIFtwjVtShD2NCv0AsTy8-2KxfesK-HaSEX1go/edit

   Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorității competente emitente, comentarii/observații la conținutul deciziei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunț, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autoritățile administrației publice, prevăzuți de legislația în vigoare.

   Publicul interesat poate consulta la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, şi depune propuneri/observații la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.

   Observațiile publicului, expuse în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.