ANUNȚ privind desfășurarea etapei locale a Concursului Cel mai bun antreprenor al anului 2021 din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii

  Pretura sectorului Ciocana informează agenții economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul municipiului Chișinău, despre organizarea și desfășurarea Concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii".

    La concurs pot participa agenții economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care cad sub incidența Legii nr.179/2016 Cu privire la întreprinderile mici și mijlocii. Condițiile privind organizarea și desfășurarea concursului sunt stipulate în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 250 din 09.03.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii".

    În cadrul concursului vor fi decernate premii pentru următoarele nominalizări:

1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producție;

2. Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului economic „verde";

3. Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului;

4. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii

5. Cel mai bun antreprenor-exportator

6. Cel mai bun antreprenor-inovator

7. Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural

8. Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță

9. Cel mai tânăr antreprenor

10. Cel mai bun antreprenor-femeie

Doritorii de a participa la concurs urmează să completeze:

- cererea-tip de participare conform anexei nr.1;

- indicatorii privind desfășurarea activității economico-financiare conform domeniului de activitate, anexa nr.2;

- scurtă descriere a succeselor propriei afaceri obținute în anul 2021, în format liber.

  Dosarele urmează să fie prezentate până la data de 15.05.2022 pe adresa Direcției generale economie, comerț și turism str. Columna, 106, sau email: dgect@cmc.md.

 Comisia locală de Concurs aprobată prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.19/7 din 24.11.2020, va evalua dosarele participanților și va nominaliza câștigătorii concursului.

   Pentru informații suplimentare accesați numărul de telefon (022)22-33-16.

   Anexa nr. 1

   Anexa nr. 2