Anunț privind desfășurarea etapei locale a Concursului Cel mai bun antreprenor al anului 2020 din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 250 din 09.03.2005  „Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”, anual, în a III-a decadă a lunii aprilie, la nivel local, Primăria mun. Chișinău, organizează Concurs pentru agenții economici, care desfășoară activitatea în mun. Chișinău.

La concurs pot participa agenții economici-subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care cad sub incidența Legii nr. 179 din 2016 „Întreprinderile mici și mijlocii”.

În cadrul Concursului vor fi decernate premii pentru următoarele nominalizări:

1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producție.

2. Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului economic „verde”.

3. Cel mai bun antreprenor din sfera comerțului.

4. Cel mai bun antreprenor-exportator.

5. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii.

6. Cel mai bun antreprenor-inovator.

7. Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural.

8. Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță.

9. Cel mai tânăr antreprenor.

10. Cel mai bun antreprenor-femeie.

Doritorii de a participa la Concurs, urmează să acceseze linkul: https://comert.chisinau.md/libview.php?l=ro&idc=50&id=540&t=/Anunturi-publice/ANUN-privind-desfaurarea-etapei-locale-a-Concursului-Cel-mai-bun-antreprenor-al-anului-2020-din-sectorul-intreprinderilor-mici-i-mijlocii și să completeze:

- cererea –tip de participare (conform anexei nr. 1);

- indicarea activității economico-financiare conform domeniului de activitate (conform anexei nr. 2);

- scurtă descriere a succeselor propriei afaceri (în formă liberă);

 Dosarele urmează să fie prezentate până la data de 14.05.2021 pe adresa Direcției generale economie, comerț și turism: dc.dgect@cmc.md

Pentru informații suplimentare accesați numărul de telefon: (022) 22-73-88,

(022) 22-33-16