Activități de parteneriat

     În contextul, Programului activităților dedicate sărbătorilor de primăvară, Secția cultură, tineret și sport din cadrul Preturii sectorului Ciocana a organizat în colaborare cu instituțiile publice Liceul Teoretic cu Profil de Arte ,,Mihail Berezovschi” și Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2 mai multe acțiuni în regim on-line ,inclusiv concursurile de confecționarea mărțișoarelor „Mărțișor – dar al primăverii” și recital de poezie „Mă închin în fața ta, mamă”!

     Concursurile au avut drept scop educarea tinerei generații în spiritul dragostei faţă de mamă și valorile patrimoniului național, valorificarea potențialului creator al tinerilor, cultivarea expresiei artistice a cuvântului, perfecționarea artei oratorice, cunoașterea și menținerea interesului pentru genul literar precum și identificarea și promovarea tinerelor talente din sector.

    Juriul a apreciat originalitatea, creativitatea și spiritul recital. Pentru merite deosebite învingătorii au fost menționați cu cadouri și diplome oferite cu drag din partea Preturii.

    Grija faţă de păstrarea tradițiilor este o componentă esențială a dezvoltării sociale, culturale și spiriutuale a tinerilor, care sunt cei care vor păstra și transmite tradițiile noastre naționale următoarelor generații.

    Pretura sectorului Ciocana încurajează participarea în concursuri a tuturor tinerilor și apreciază exemplu relevant de conlucrare fructuoasă cu instituțiile de educație în scopuri comune, care contribuie la formarea unei generații de tineri activi dornici de implicare în viața comunității.