Activitatea serviciilor municipale în sector, în perioada 03.07 - 07.07.2023

Pretura sectorului Ciocana în conlucrare cu echipele serviciilor municipale  au desfășurat săptămână curentă lucrări de salubrizare și menținere a ordinii sanitare în sector.

Cu antrenarea tehnicii specializate și a muncitorilor calificați,  pe parcursul săptămânii,  s-au efectuat lucrări de:

1. Salubrizarea zilnică a 104 stații de așteptare a transportului urban.

2. Evacuarea gunoiului menajer de la 25 de platouri comune de acumulare a deșeurilor.

3. Reparația stațiilor de așteptare a transportului urban din strada Uzinelor.

4. Măturarea mecanizată a trotuarelor pietonale din sector.

5. Cosirea ambroziei și evacuarea vegetației.

6. Reabilitarea părții carosabile a bd.Mircea cel Bătrân.

Curățenia este temeiul sănătății și oglinda simțirii.