Activitatea serviciilor municipale în perioada 26 - 30 iulie

    Pretura sectorului Ciocana, împreună cu echipele serviciilor municipale, zilnic efectuează lucrări de amenajare și întreținere a spațiilor verzi, a terenurilor municipale, activități de salubrizare intensivă a arterelor rutiere și zonelor intracartier. De asemenea, continuă impelementarea proiectelor de amenajare a aleii bd. Mircea cel Bătrân și „Curtea confortabilă”.

    Astfel, pe parcursul săptămânii curente au fost îndeplinite lucrări de către:

1. ALPL 54/218:

- salubrizarea stațiilor de așteptare a pasagerilor (86),  trotuarelor  și trecerilor de pietoni cu evacuarea gunoiului menajer din coșurile de gunoi;

- evacuarea gunoiului de la platourile publice pentru acumularea gunoiului menajer (26);

- salubrizarea trotuarelor și parcărilor publice din str. Prof. Ion Dumeniuc;

- salubrizarea subteratanei din str. A. Russo;

- evacuarea vegetației din str. I. Vieru 15/2 (in cartier, vis-a-vis de LT „M. Berezovschi”);

- cosirea vegetației str. Otovasca;

2. Î.M. Regia „Exdrupo”:

- salubrizarea și evacuarea nămolului de pe str. Uzinelor;

- curățarea receptoarelor de captare a apelor pluviale;

- instalarea bordurilor și așternerea stratului asfaltic

3. Î.M. Asociația de Gospodarire a Spațiilor Verzi:

- degajarea terenurilor de gunoi de pe străzile M. Sadoveanu, Prof. I. Domeniuc, N. Milescu-Spatarul, I. Vieru, P. Zadnipru, A. Russo, Ginta Latina, scuarul Panoramic, Pădurea-parc „Râșcani”;

- curățirea coșurilor de gunoi de pe bd.Mircea cel Bătrân, scuaruri, Pădurea-parc „Râșcani”;

- cosit manual în Pădurea-parc „Râșcani”;

- cosit mecanizat pe străzile M. Sadoveanu, Meșterul Manole, Uzinelor, Otovasca, aleea școlarului (partea de jos a bd. Mircea cel Bătrân), trenurile publice - bd. Mircea cel Bătrân 32, 34, 31/2, M. Sadoveanu 34/2, I. Vieru, 15

- evacuarea restului vegetal de pe str. N. Milescu-Spatarul;

- așternerea solului fertil pe bd. Mircea cel Bătrân;

- plivit, taiat flori uscate pe străzile Voluntarilor, Meșterul Manole, Bubueci;

- greblat iarba cosită pe străzile N. Milescu-Spătarul, M. Dragan;

- udat flori pe străzile Vadul lui Vodă, A. Russo, Ginta Latină, bd. Mircea cel Bătrân, scuarurile Panoramic, Ginta Latină, Vadul lui Vodă;

4. Pe parcursul zilelor s-a intervenit pe trotuarele pietonale cu două autospeciale cu 2 autospeciale „HACO”.

    De către agentul contractat pe alee au fost instalate camerele video.

    S.A. „Edilitate” a continuat amenajarea curților din cartierele amplasate pe bd. Mircea cel Bătrân, 29/1 – 29/3, Igor Vieru 3 – 5/1, 5/2, Nicolae Milescu-Spătarul, 23.

     Doar împreună putem contribui la un sector curat și amenajat!