Activitatea Comisiei sanitare în săptămână curentă (05.12 - 09.12.2022)

Săptămână curentă, teritoriul gestionat de Pretura sectorului Ciocana a fost inspectat pentru indentificarea, atenționarea, și remedierea inconvenienților vizând starea favorabilă a condițiilor igienice și sanitare a urbei:

   1. Evacuarea activităților de deszăpezire și combatere a poleiului.  S-a conlucrarat cu Î.M.P.S.L. „Ciocana”, A.P.L.P. nr. 54/218 și Î.M. „AGSV”, în vederea combaterei poleiului la stațiile de așteptare a transportului urban, trotuarele pietonale și aleile din sector (au fost împrăștiate 20 de tone de material antiderapant).

  2. Au fost inspectate Proiectele investiționale, cu privire la menținerea ordinei sanitare în adiacentul șantierelor de construcții și sistarea necesară a lucrarilor în sezonul rece.

   3. Au fost distribuite 47 de avertizări agenților economici, pentru remedierea în termenii stabiliți a impedimentelor vizate.

   4. A fost întocmit un Proces - verbal cu privire la contravenție pe faptul încălcării regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane (art. 181, Codul contravențional RM).