Activitatea Comisiei administrative

    La data de 11.07.2024 a avut loc ședința Comisiei administrative a Preturii sectorului Ciocana. Comisia este instituită pentru examinarea cazurilor cu privire la faptele stabilite prin lege ca fiind contravenţii. La ordinea de zi a fost examinarea  cauzelor contravenționale în temeiul Codului Contravențional, pe următoarele articole:

•        Articolul 181. Încălcarea regulilor de asigurare a curăţeniei în localităţile urbane şi rurale;

•        Articolul 273. Încălcarea regulilor de comerţ.

    Trebuie de menționat, în caz că contravenientul achita amenda stabilită în timp de 72 de ore de la aducerea la cunoștință a hotărârii/deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale -  se achită  în jumătate. În caz că amenda nu este achitată în termen de 30 de zile, hotărârea este expediată în adresa executorului judecătoresc, pentru executarea forțată, Codului de Executare.

    Îndemnăm, stimați concetățeni, RESPECTAREA LEGII!