Activitatea cantinei sociale

Funcționarii preturii sectorului Ciocana, la cerința Pretorului sectorului, Sinilga Școlnic, astăzi au verificat activitatea cantinei sociale din sectorul Ciocana. Zilnic beneficiază de prânz gratuit 150 de persoane, mărimea pensiei cărora nu depășește 3000 lei. Listele solicitanților se întocmesc la Direcția Asistență Socială Ciocana conform cererii persoanei socialmente vulnerabile, care solicită serviciile de alimentare cu prânzuri.