Acțiuni de combatere a comerțului stradal ilicit

Acţiunile de combatere a comerţului stradal ilicit în sectorul Ciocana continuă. Reprezentanții Preturii sectorului Ciocana, în comun cu inspectorii Serviciului Fiscal de Stat au iniţiat controale fiscale în teritoriul adiacent pieţii S.R.L. „Agro - Mondial”, bd. Mircea cel Bătrân 2 intersecţie cu str. Ginta latină; str.  Alecu Russo 24-28; str. Igor Vieru.

Controale sunt orientate spre verificarea contribuabililor ce comercializează mărfuri, accentul fiind pus pe combaterea comerţului ilicit, şi anume, desfăşurarea activităţilor fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la un alt organ abilitat prin lege; în lipsa actelor permisive. În rezultatul acestor verificări s-au constatat încălcări ale legislaţiei şi respectiv, contravenienţilor le-au fost întocmite Procese-verbale.

Comercianţii au fost atenţionaţi în cadrul verificărilor asupra faptului că Serviciul Fiscal de Stat şi Pretura de sector are ca scop reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei, inclusiv fiscale şi din domeniul comerţului.

Totodată, s-a accentuat că pentru încălcările depistate vor fi aplicate sancţiuni fiscale şi sancţiuni contravenționale.