Acordarea ajutorului financiar la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale

   În conformitate cu decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 8/12 din 12 octombrie 2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea ajutorului financiar pentru unele categorii de cetățeni din municipiul Chișinău la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale, persoanele defavorizate din capitală vor beneficia și anul acesta de ajutor financiar la efectuarea plăților pentru resursele energetice și serviciile comunale.

   Beneficiarii:

1. Persoanele care au primit anterior compensații vor fi verificate repetat în baza de date și vor fi incluse automat în listele din anul curent dacă:

- venitul nu depășește 3000 lei / persoană (familii tinere până la 35 ani - 5000 lei/persoană);

- dreptul de proprietate asupra locuinței nu a fost schimbat.

2. Persoanele care nu au primit acest ajutor în sezonul precedent pot beneficia de compensații în sezonul curent dacă:

- venitul familiei nu depășește 3000 lei/persoană (familii tinere până la 35 ani - 5000 lei/persoană);

- familia dumneavoastră are un singur bun imobil;

- sunteți proprietar al locuinței;

- aveți viza de reședință pe adresa respectivă;

- factura pentru agentul termic este pe numele dumneavoastră.

   Astfel, dosarele vor fi depuse la Pretura sectorului Ciocana, bd. Mircea cel Bătrân, 4/3, zilnic, în intervalul orelor 8:00 – 17:00, cu pauză de la 12:00 – 13:00.

   La cerere vor fi anexate următoarele acte confirmative:

- Buletinul de identitate (în copie);

- Adeverința de naștere a copilului (în copie);

- Certificatul despre starea civilă (în copie);

- Certificatul privind persoanele înregistrate în locuință, eliberat de către Agenția Servicii Publice (str. Mihail Sadoveanu, 17);

- Actul care confirmă dreptul de proprietate sau locațiune a imobilului;

- Certificatul de șomer pentru 12 luni precedente de la data depunerii cererii, eliberat de către Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, mun. Chișinău, pentru persoanele aflate în căutarea un unui loc de muncă;

- Facturile despre plata serviciilor comunale și resurselor energetice pentru ultima lună până la depunerea cererii (în copie);

- Avizul de ședere (tradus) pentru ultimele 12 luni precedente de la data depunerii cererii pentru persoanele înscrise în locuință, eliberat de organele abilitate competente;

- Declarația membrilor familiei privind acordul la prelucrarea datelor cu caracter personal.

- Cererile privind acordarea ajutorului financiar pot fi depuse pe toată durata sezonului de încălzire respectiv.